Μενού
Προφίλ
Γλώσσα

Επιστροφή ή ανταλλαγή

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να αιτιολογεί, να ακυρώσει την αγορά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών μέσω της ενιαίας φόρμας ακύρωσης που διατίθεται στον ιστότοπο του Προμηθευτή.

Το δικαίωμα άρνησης ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Για την παράδοση αγαθών που γίνεται κατόπιν παραγγελίας του χρήστη ή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του.                                                                                                                2. Για την παράδοση αγαθών που, λόγω της φύσης τους, μπορεί να υποβαθμίσουν την ποιότητα ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής.                                                                                      3. Για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους που σχετίζονται με την ΥΓΙΕΙΝΗ Ή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                      4. Για την παράδοση αγαθών που μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή μόνο όταν:

Ο Παραλήπτης έχει κάνει ενδελεχή έλεγχο κατά την παραλαβή της παράδοσης και διαπίστωσε μια δυσλειτουργία όπως:

1. Ακεραιότητα προϊόντος.                                                                                                              2. Ελαττώματα που προκαλούνται από ακατάλληλη μεταφορά.                                                      3. Ασυνέπεια με το προϊόν που ζητήσατε

Σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες δυσλειτουργίες, ο παραλήπτης ΠΡΕΠΕΙ:

1. Να ειδοποιήσει αμέσως τον Προμηθευτή                                                                                    2. Να αρνηθεί να αποδεχτεί ολόκληρη την παράδοση ή μόνο τα κατεστραμμένα προϊόντα και επιστρέφονται αμέσως στον Προμηθευτή.                                                                                      3. Επικοινωνήσει με τον Προμηθευτή εντός 24 ωρών για να οργανώσει την αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων.

Μόλις ελέγξουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και διαπιστώσουμε ότι είναι ελαττωματικό, θα το αντικαταστήσουμε με ένα νέο και εάν το απόθεμα είναι εκτός αποθέματος, το προϊόν θα αντικατασταθεί με άλλο προϊόν της ίδιας ή υψηλότερης τιμής, ή θα γίνει επιστροφή χρημάτων .

Οι ανταλλαγές και οι επαναποστολές προϊόντων που υπόκεινται σε αυτούς τους όρους είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω όρους, ο Προμηθευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση αντικατάστασης των αγαθών ή επιστροφής του ποσού.

category