Меню
Профил
Език

Връщане или замяна

 

ВРЪЩАНЕ
 
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупката в срок до14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ, достъпен на сайта на Доставчика.

Правото на отказ НЕ СЕ ПРИЛАГА в следните случаи:

1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;                                                                                                          2. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;                                                                                                       3. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с ХИГИЕНАТА ИЛИ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО;                                                                                                                              4.За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

ЗАМЯНА

Замяна на продукти е възможна само когато:

Получателят е направил щателна проверка при получаване на доставката и е открил неизправност като:

1. Целостта на продукта.                                                                                                              2. Дефекти, причинени от неправилно транспортиране.                                                          3. Несъответствие с продукта, който сте поискали

 В случай на някой от посочените неизправности, получателят е ДЛЪЖЕН:
 
 1. Да уведоми за това незабавно Доставчика                                                                           2. Да откажете да приемете цялата доставка или само повредени продукти и те незабавно се връщат на Доставчика.                                                                                        3. Да се свърже Доставчика в рамките на 24 часа, за да се организира замяна на продукт или възстановяване на сумата.
 
 След като проверим върнатия продукт и открием дефект, ние ще го заменим с нов и ако наличността е изчерпана, продукта ще бъде заменен с друг на същата или по-висока цена, или ще бъде възстановена сумата.

Замяната и повторното изпращане на продукти, свързани с тези условия, са БЕЗПЛАТНИ!

При неспазване на горните условия Доставчикът се освобождава от задължението да замени стоката или да възстанови сумата.

category